Fiskekort – Vad gäller?

Om man vill fiska gäller ofta olika regler beroende på vad man vill fiska samt var man vill fiska. Det finns många åar och sjöar som kräver att man har ett så kallat fiskekort. Med ett fiskekort menas ett antingen fysiskt kort eller ett digitalt kort i mobilen. Detta kort kan variera stort i kostnad och anledningen till att det kostar är för att sjöar med mera behöver underhållas för att inte bli utfiskade. Detta underhåll kostar pengar och en del av avgiften för fiskekortet går till detta underhåll.

Vad gäller för ett fiskekort?

Vilka regler som gäller för ett fiskekort kan variera, men ofta är det så att man får vara en fiskare och ha ett fiskespö i vattnet per fiskekort. Vill man fiska med två fiskespön samtidigt kan alltså två kort krävas. Ofta finns det också vissa regler för vilka fiskar man får fånga och behålla om man har fiskekort. I gengäld för att betala för att fiska får man dock ofta låna båtar och liknande i den sjö man vill fiska i när man skaffat fiskekort.

Varför är fiskekortet bra?

Om det inte fanns fiskekort skulle vem som helst kunna fiska var som helst och när som helst. Det skulle innebära att vattendrag antagligen skulle riskera att snabbt bli utfiskade eftersom inget direkt underhåll skulle kunna bedrivas om inte någon betalade för att fiska. Genom att det finns ett fiskekort förbinder man sig också att följa vissa regler genom köpet av kortet. Det betyder att man måste följa de regler om arter och antal som får behållas när man fiskar. Detta innebär också att fisket kan bedrivas på ett hållbart sätt.

Flera fördelar med fiskekort

Ofta krävs det fiskekort för att fiska i åar och sjöar. Om man vill fiska där måste man alltså betala och godkänna ett antal regler för att fisket ska vara lagligt. Om man har ett fiskekort kan man fiska fritt i vattendraget och ofta även låna en båt där. Genom att man betalar för att fiska kan man också känna sig trygg med att sjön eller vattendraget underhålls och att fisk planteras ut med jämna mellanrum. Man kan alltså känna sig säker på att det finns fisk i vattendraget man vill fiska i. Att skaffa ett fiskekort är enkelt och de kan ofta köpas i mataffärer eller hos lokala fiskeklubbar i området. I många områden kan man nu också köpa fiskekort för olika vattendrag direkt i mobilen.